Dân oan Lộc Hưng đón giao thừa trên khu đất bị cưỡng chiế

 Kể từ khi bị cưỡng chiếm, tất cả đều trôi dạt tứ phương: người phải đi thuê trọ, kẻ tá túc nhà người thân gồm 3-4 thế hệ