Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ông Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là hai anh em!?

 90% học sinh Hà Nội trả lời sai về hai ông này. Cười ra nước mắt về sự hiểu biết lịch sử của giới trẻ Việt Nam

Switch mode views: