Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoạn phim hiếm về Tết ở Saigon trước 1975

 Tìm lại những mùa xuân ấm no hạnh phúc

 

Switch mode views: