Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình người Sài Gòn

Giữa một xã hội suy thoái về đạo đức, đâu đó ở Sài Gòn vẫn còn hơi ấm tình người, giúp đỡ nhau vô vị lợi.

Ngắm nhà thờ Đức Bà 135 tuổi giữa Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc đô thị Sài Gòn

Lăng Vua Khải Định

Hình Lăng Vua Khải Định tại Huế, Việt Nam. Nguồn: DDTH

Lăng Vua Tự Đức

Hình Lăng Vua Tự Đức tại Huế, Việt Nam. Nguồn: DDTH

Switch mode views: