Làm Con Rối

biden joe

 

 

 

 

 

Mưỡu:
Người đâu tên họ là gì?
Nói năng lắp bắp chi chi nực cười.
Tuổi thì gần đất xa trời,
Mà còn ham muốn sự đời chi đây?

Hát nói:
Thấy mặt ngố lạ lùng muốn hỏi
Cớ sao mà len lỏi đến chi đây?
Hãy nhìn xem tình thế nước non này,
Quá lớn tuổi sao không về hưởng lạc.
Để thiên hạ nhạo cười tên đầu bạc,
Mà trí khôn đã mất hết từ lâu.
Mở miệng ra ấm ớ chẳng vào đâu,
Phải biết rõ sức mình và tuổi tác.
Chuyện quốc gia đại sự chứ phải đâu phường tuồng gánh hát,
Làm con rối chẳng nói một câu.
Để chúng giật dây gật đầu !

             Bùi Phạm Thành

Các tin khác