Mùa Thu Năm Ngoái

Trời không nắng cũng không mưa, Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.

Chiều buồn như mối sấu chung, Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.

Xin BẤM VÀO ĐÂY, rồi bấm vào ô "Open". Nếu gặp chữ "Password", xin đừng quan tâm, tiếp tục chọn chữ "Read Only" và chờ cho máy chuyển tài liệu, lâu mau tùy từng máy, nhưng thường vào khoảng 30 giây.

Tin mới

Các tin khác