Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bao La Lòng Chúa Thương Xót

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Ca sĩ: Ca Đoàn Thiên Thanh
Hòa Âm: Vũ Đình Ân
Solo: Diệu Hiền, Xuân Trường
Pps: Vincent Nguyễn

LongChuaThuongXot

* Bản nhạc mp3 2 bè:

 

* Bản nhạc mp3 4 bè:

 

* Bản nhạc Pps - 2 bè:

 

* Bản nhạc Pps - 4 bè:

 

* Bản nhạc có nốt 2 bè:

 

Bao La Lòng Chúa Thương Xót 2 bè 001
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 2 bè 002

 

* Bản nhạc có nốt 4 bè:

 

Bao La Lòng Chúa Thương Xót 4 bè 001
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 4 bè 002
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 4 bè 003
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 4 bè 004
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 4 bè 005

 

Lời bài hát:

BAO LA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Hòa âm: VŨ ĐÌNH ÂN

Ca đoàn: THIÊN THANH

Solo: DIỆU HIỀN, XUÂN TRƯỜNG

 

Điệp khúc

Bao la! Rất bao la!

Bao la! Rất bao la!

Lòng Chúa thương xót (í) bao la!

Muôn đời (là) muôn (í a) muôn đời,

Con sẽ ngợi ca danh Người.

(Hát hai lần)

 

Tiểu Khúc 1:

Khi con vừa sinh,

Hồng Ân Phép Rửa nhiệm mầu,

Hồn con trắng đẹp tuyệt trần,

Làm con của Chúa.

Ngôi Ba Thần Linh,

Rộng ban Thêm Sức Thánh Thần,

Làm tăng đức Mến, Tin, Cậy

Bẩy Ơn thánh thiêng.

 

Tiểu Khúc 2:

Trong đêm biệt ly,

Ngài ban Máu Thịt của Ngài,

Để con xác mạnh hồn lành,

Niềm vui Tiệc Thánh.

Khi con bội ân,

Chiều theo tội lỗi, sai lầm,

Ngài ban Bí Tích Giao Hòa,

Nguồn ơn thứ tha.

 

Tiểu Khúc 3:

Băn khoăn hoài mong:

Làm sao đáp trả Tình Ngài?

Hoặc trong áo dòng miệt mài,

Hồng Ân Truyền Chức.

Hay đem tình yêu,

Dựng xây mái ấm gia đình,

Đàn con cháu chắt an bình,

Thủy Chung Kết Hôn!

 

Tiểu Khúc 4:

Khi con mệnh chung,

Bền gan chống trả tử thần,

Dầu thiêng sức mạnh dọn đường.

Về Quê Hằng Sống.

Bao la biển khơi,

Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời,

Lòng thương xót Chúa muôn đời.

Đẹp thay! Chúa ôi!

 

 

 

 

 

Switch mode views: