Một kiệt tác điêu khắc từ cây

 Xem nghệ nhân này điêu khắc thật là tài hoa, tác phẩm đúng là kiệt tác.

Tin mới

Các tin khác