Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thần đồng hệ thống nhị phân (binary)


Cháu Lina Nguyễn 7 tuổi từ Gelsenkirchen, Germany có thể dịch tất cả các số
hoặc chữ sang hệ thống nhị phân (binary), biểu thị bằng 0 và 1, đây là hệ thống
dùng trong máy tính, và computer. Cháu không chỉ là niềm hãnh diện cho gia
đình, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng người VN.

Switch mode views: