Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Có tật có tài

Mời các bạn xem để rồi sẽ ngả mũ phục ngừơi dàn bà không may thiếu cả hai cánh tay này, nhưng nhờ nghị lực, và tập luyện, bà ta làm đủ mọi việc hàng ngày, như người có 2 tay. Thật đáng khâm phục

Switch mode views: