Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trai thành gái hát 2 giọng đàn bà và đàn ông


Cô gái Thái Lan này trước kia là "boy", sau khi giải phẩu thành "girl" thì cô được phát âm 2 giọng nói đàn bà và đàn ông. Vì vậy, cô ta đã làm cho cả nước Thailand lên cơn sốt âm nhạc.
Click link sau đây để xem cô trình diễn:

Switch mode views: