Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vivi & Tác phẩm bức tượng Thuyền Nhân

Tháng Tư Đen năm thứ 38 ( 2013 ) đánh dấu 4 Năm Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam được dựng lên và khánh thành vào năm 2009, Truyền Hình VN vùng HTĐ, Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Hoạ sĩ Vivi Võ Hùng Kiệt về tác phẩm bức tượng Thuyền Nhân của ông. Bức tượng này là một phần của Tượng Đài Thuyền Nhân toạ lạc trong Wesminster Memorial Park, thuộc thành phố Wesminster, Orange County, tiểu bang California.
Switch mode views: