Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đeo huy hiệu Cộng sản

Mày dám đeo huy hiệu Cộng sản ha mày? Này thì Cộng sản này! Này thì Cộng sản này! Sống làm người văn minh không muốn lại muốn làm cặn bã của xã hội!

Video được ghi lại tại Indonesia. Tại đây Cộng sản bị đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 1966 vì đã khủng bố gây ra cái chết cho hàng triệu người giống như chủ nghĩa phát xít.https://www.youtube.com/watch?v=yL4QLDPRgoo&;feature=em-share_video_user

Switch mode views: