Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Bài giảng lễ công lý và hòa bình

Ở giữa lòng Hà-Nội (nhà thờ Thái Hà), một Linh Mục tuyên bố công khai trên tòa giảng: "ông Hồ Chí Minh chẵng có tư tưởng gì cả.Toàn là những cái thứ cóp nhặt vay mượn đây đó....." Ngon lành không?.

Mỗi Chúa Nhật cuối tháng, ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà-Nội và Saigon, đều có một buổi lễ như vậy. Đẩy là buổi mới nhất. Mới post lên cách đây vài ngày...

Mời các Bạn nghe.Hết khoảng 20 phút. Hoặc nghe tới câu đó rồi thôi....

https://youtu.be/DwoulOF3z3g

Switch mode views: