Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ảo thuật gia Đại Hàn Jae hoon Lim

 Mời các bạn giải trí, xem Ảo thuật gia Đại Hàn Jae-hoon Lim với đôi tay thần, biến hóa bắt các chú chim câu bỏ vào trong lồng thật là tài tình, càng xem càng phục, không tin thì cứ Click vào xem sẽ thấy

 

 

Switch mode views: