Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Green Card - Thẻ xanh

Chị Nga thở dài: - Uổng công tui xúc tép nuôi cò...Cò ăn cho béo cò bay về nhà.

Ngày về

Ông Hớn ngồi ở nhà hàng gần bờ biển Huntington Beach, một mình với mấy chai bia trên bàn...

Switch mode views: