Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trần Quốc Bảo mời đọc:

 mh-nha-tho-cao-tieuThi Sĩ Cao Tiêu (1929 - 2012) 

- Nhân ngày Giỗ lần thứ 5: (14 tháng 2) của cố Thi sĩ CAO TIÊU;
Xin mời Qúi Hữu đọc bài Tứ tuyệt sau đây, để nhớ lại Cao Tiêu:

Một Bút Thơ Hán Nôm tài ba
+ Một tấm lòng Quân nhân Việt Nam yêu nước
+ và Một người Bạn đôn hậu hiển lành.

 

  問 罪 Vấn Tội   

南 關自古無争執

華越邊陸兩國盟

共越求榮今獻地

罪名賣國世人輕

  高 蕭   Cao Tiêu                                                   

               Vấn Tội                                                      
Nam quan tự cổ vô tranh chấp    
Hoa Việt biên thùy lưỡng quốc minh
Cộng Việt cầu vinh kim hiến địa
Tội danh mãi quốc thế nhân kinh    
                                            Cao Tiêu

Bản dịch của Trần Quốc Bảo /Richmond,VA.

                   Hỏi tội                                             
Nam Quan từ trước chẳng tranh dành
Hai nước Việt Hoa rõ giới ranh
Việt cộng tham hèn nay hiến đất
Tội danh bán nước vạn đời khinh!

Ghi chú:

Cao Tiêu, tức Hoàng Ngọc Tiêu quê ở Dưỡng Thông, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, di cư vào Nam năm 1954.

Trước năm 1975,là Đại tá trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa / Cục trưởng Cục Tâm lý chiến trong Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Đồng thời cũng là Chủ nhiệm Nguyệt san Tiền phong và Bán nguyệt san Chiến sĩ Cộng hòa, Cơ quan ngôn luận của QLVNCH.

Năm 1970 ông đoạt giải Văn học Nghệ thuật của Việt Nam Cộng hòa với tác phẩm Hoa trăng. Ngoài ra ông là tác giả các thi tập - Cao Tiêu thi tuyển; - Đăng trình; - Sứ trình; và sách biên khảo- Quan niệm về cái chết qua thi ca và triết lý.

Năm 1974 ông là thành viên giám khảo môn Thơ của giải thưởng Văn học Nghệ thuật.

Sau năm 1975 ông tỵ nạn sang Mỹ và được giới Văn học hải ngoại biết đến là một nhà văn và nhà thơ nổi tiếng,  đặc biệt về sự thông thạo môn cổ ngữ Hán Nôm. Ông mất ngày 14/2/2012 tại California. thọ 83 tuổi

 
 
 
 

Switch mode views: