Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghệ An, Bão Đã Nổi Lên

Nghệ An bão đã nổi lên rồimh-bao-noi-len-roi
Giáo xứ Mỹ Yên tiếng để đời
Là những chứng nhân cho Công Lý
Hoà Bình, Nhân Ái Tổ Quốc tôi.

Giáo Phận Vinh mình đang mắc nạn
Phát Diệm, Bùi Chu mau đứng lên
Cái nôi chống Cộng nhiều năm trước
Chẳng lẽ bây giờ lại ngồi yên.

Cồn Dầu áp bức nổi phong ba
Con Cuông vùng dậy tiếp theo đà
Mỹ Yên quyết liệt đòi Công Lý
Máu của dân lành đã nở hoa.

Phái đoàn Cộng vội sang Roma
Lạy lục, van xin để cầu hoà
Nhưng đã muộn rồi loài rắn độc
Nhớ chăng Mệnh Lệnh Fatima

                                      Ngọc Lễ

Switch mode views: