Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Giuse

Thánh Giuse, vị Thánh Cả khiêm nhu.

Gió Thu

Gió thu lướt thướt qua rừng
Lá khô lớp lớp chập chùng bay lên

Sương Thu

Rừng thu khoác áo mù sa
Tiếng con chim lạc thiết tha gọi đàn

Chạnh niềm Thu

Em có biết thu đã về rực rỡ
Những cánh vàng rơi nhè nhẹ luyến lưu     

Bồ Câu Phản Chiến

Không ai quên ngày sắp mất Miền Nam
Quốc Hội Mỹ cắt chương trình quân viện

Thiên An Môn Đêm Hè 89

Ta ngưỡng mộ người sinh viên Trung Quốc
Họ xuống đường tranh đấu rất cam go

Quê Em Cù Lao Giêng

Quê em Cù Lao Giêng
Phù sa bồi đắp lên

Đi Đến Epsilon

Lũy thừa tiến đưa anh vào quyền lực
Tích số chung lớn nhất có ra gì

Lãnh Tụ Hoạt Đầu

Đạp Quốc Gia trên giường lăn xuống đất
Sáng tinh sương vụt chạy tới Ba Đình

Mắt Xanh Cú Vọ

Khi thoát khỏi hang sâu toàn rắn đỏ
Nơi có nhiều cú vọ mắt đen hung

Vẻ Vang Giáo Hội

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!

Tôi Yêu Giáo Xứ Thể Nhân

Trên đường sống đạo canh tân
Tôi yêu Giáo Xứ Thể Nhân vô ngần

Người Mục Tử Nguyệt Biều

Người mục tử can trường phi chính trị
Người được sai đến lãnh đạo chỉ huy

Thơ Toàn Bích

Thơ phát sinh từ ngôn ngữ nhân sinh
Thơ bộc lộ từ sâu thẳm tâm tình

BẠN TÔI ĐÓ

Để tưởng nhớ về Binh chủng Mũ Nâu và những anh linh Biệt Động Quân đã hy sinh, cùng những Thương Phế Binh đang còn sống khổ tại quê nhà

NỖI BUỒN LƯU VONG

Quá khứ xa rồi, tương lai bất định

Mai tôi đi...

Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

Tôi Thấy, Tôi Hiểu, Việt Nam Ngày Nay

Tôi hiểu rằng các nơi nầy
Là nơi giải trí của bầy đảng viên
Ăn chơi phung phí xài tiền
Cùng con cái họ liên miên đêm ngày

Ngày Anh Xâm Chiếm Miền Nam

Tháng Tư ngày số Ba Mươi
Thủ Đô thất thủ, bao người thất tung

Đồng Minh Bỏ Bạn

Khắp thế giới ai ai đều cũng biết
Kissinger và Việt Cộng ngồi chung

Switch mode views: