Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đi Đến Epsilon

Lũy thừa tiến đưa anh vào quyền lực
Tích số chung lớn nhất có ra gì

Lãnh Tụ Hoạt Đầu

Đạp Quốc Gia trên giường lăn xuống đất
Sáng tinh sương vụt chạy tới Ba Đình

Mắt Xanh Cú Vọ

Khi thoát khỏi hang sâu toàn rắn đỏ
Nơi có nhiều cú vọ mắt đen hung

Vẻ Vang Giáo Hội

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!

Tôi Yêu Giáo Xứ Thể Nhân

Trên đường sống đạo canh tân
Tôi yêu Giáo Xứ Thể Nhân vô ngần

Người Mục Tử Nguyệt Biều

Người mục tử can trường phi chính trị
Người được sai đến lãnh đạo chỉ huy

Thơ Toàn Bích

Thơ phát sinh từ ngôn ngữ nhân sinh
Thơ bộc lộ từ sâu thẳm tâm tình

NỖI BUỒN LƯU VONG

Quá khứ xa rồi, tương lai bất định

Ngày Anh Xâm Chiếm Miền Nam

Ba Mươi, ngày cuối Tháng Tư
Thủ Đô thất thủ, quá ư não nùng

Đồng Minh Bỏ Bạn

Khắp thế giới ai ai đều cũng biết
Kissinger và Việt Cộng ngồi chung

Rợp Bóng Cờ

Quang phục quê-hương mãi ngóng chờ, Ai người dân Việt há làm ngơ?

Bốn Mươi Năm Nhìn Lại

Tháng Tư nầy nữa, Bốn mươi năm

Cộng Sản còn nguyên, nước mất dần

Tết Ất Mùi và Tôi

Cảnh buồn Tết có vui đâu bao giờ

Mùa Xuân Bốn Mươi

Nhân Quyền vào khám mịt mù thiên thu!

Thơ gởi các bà và Lời thiếp phản hồi

Giai kia dẫu tuổi về già,
Va vào của lạ ai mà muốn tha?

Cúng Giao Thừa

Năm tàn đếm  ánh sao rơi
Đêm Ba Mươi tính nửa đời lưu vong

Khóc Chào Đời Trong Máng Cỏ

Khóc chào đời trong máng cỏ đêm đông
Đời lênh đênh ngay từ thuở lọt lòng!

Nhớ Về Ðất Mẹ

Yêu thương Quê Mẹ đắm say vẹn tình!
 

VIỆT NAM, NHỤC TỦI QÚA RỒI !!!

Nhục nào hơn thế này không ?
Buồn nào hơn hỡi con Rồng, cháu Tiên !!!

Bán TRÔN, không bán NƯỚC.

 Bán TRÔN không nhục bằng bán NƯỚC.

Switch mode views: