Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ xưa, chuyện nay 2

DNC Biden Harris

 

               

 

 

 

                    TỰ TRÀO
  Chẳng phải quan mà chẳng phải dân,
  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần.
  Hầu con chè rượu ngày sai vặt,
  Lương vợ ngô khoai tháng phát dần.
  Có lúc vểnh râu vai phụ lão,
  Cũng khi lên mặt dáng văn thân.
  Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
  Lâu để mà xem cuộc chuyển vần!

                        Trần Tế Xương

                  BÀI HỌA
  Nửa kiếp làm quan ăn hại dân,
  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn khác chi đần.
  Nội ngoại chẳng làm nên chuyện vặt,
  Lương to năm tháng vẫn ăn dần.
  Có lúc vểnh râu làm phó tổng,
  Nhiều khi trốn nhủi để phòng thân.
  Bây giờ ứng cử làm chi nhỉ?
  Để chúng giật dây lại xoay vần!!!

                      Bùi Phạm Thành

Switch mode views: