Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Ca Trăng Sông Trà

cao ba quat

 

 

 

 

 

 

TRÀ GIANG THU NGUYỆT CA
(Nguyên tác Cao Bá Quát)

Trà giang nguyệt.
Kim dạ vị thùy thanh
Quan sơn vạn lý hạo nhất sắc.
Hà xứ bất hệ ly nhân tình.
Cử bôi thí yêu nguyệt
Nguyệt nhập bôi trung hành
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành.
Đình bôi thả phục trí
Hựu kiến cô quang sinh
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn xả
Ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chi Bộ binh.
Giang đầu thử tịch phùng thu tiết
Tửu mãn tu khuynh vị quân thuyết
Ðà môn cựu lữ Tồn Chân ông
Cần hải minh tiên hiểu tương biệt.
Tạc dạ kim phong há thiên khuyết
Bạch lộ thanh sương sảo xâm cốt
Nhân sinh hội ngộ an khả thường
Hữu tửu thả ẩm Trà giang nguyệt.
Trà giang nguyệt
Như kính hạ ngân lưu
Trượng phu án kiếm khứ tiện khứ
Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu.

BÀI CA TRĂNG SÔNG TRÀ
(Bản dịch Lê Tấn Dương)

Ðêm nay trăng nhuộm sông Trà,
Ánh trăng huyền hoặc nhạt nhòa đêm thâu.
Quan san muôn dặm một màu.
Làm sao ngăn đuợc lệ sầu chia phôi
Mời trăng nhập chén ly bôi,
Trăng vờn đáy cốc, bồi hồi hợp tan
Nhấp môi - Trăng bỗng lặn tàn,
Lung linh chỉ thấy dọc ngang bóng nguời
Ngậm ngùi rót chén đầy vơi,
Trăng vàng nhập lạnh như lời biệt ly
Luyến lưu tiễn biệt người đi,
Trúc Lâm – thôi đã phân kỳ từ đây.
Ðầu sông vào tiết thu gầy
Mời trăng uống cạn chén đầy chén vơi.
Tiễn người vào cỏi xa khơi,
Ðà môn – Cần hải, dặm trời chia xa.
Gió đêm buốt lạnh trăng tà.
Trắng đường sương phủ, nhạt nhòa tâm can.
Mơ ngày hội ngộ nhân gian.
Uống đi ! Trăng đã vỡ tràn sông xa
Trăng sông Trà ! Trăng sông Trà !
Dưới sông trăng sáng như là tấm gương
Trượng phu chống kiếm lên đường,
Ði là đi thẳng, đừng vương nữ sầu.

                   Tây Bắc Hoa Kỳ

                   Lê Tấn Dương
                  (Đặc San Lâm Viên)

Tài liệu tham khảo:
Việt Nam Sử lược. Trần Trọng Kim. NXB Xuân Thu 1990
Từ điển Văn học Việt Nam. NXB Khoa Học Xã Hội 1983
Thơ Cao Bá Quát. Thi ca Việt Nam chọn lọc. NXB Đồng Nai. 2000
Tạp Chí Sông Hương. Số Tháng 4/2015.
Wiki Pedia.org (Internet)
Hồn Việt Quốc Học. (Internet)
Văn Sử Việt Nam. (Internet)

Switch mode views: