Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ca Ngợi

Ca ngợi tình tuổi trẻ
Bừng nếp sống tương lai

Mưa Đêm Cuối Thu

Dừng quân tọa độ rừng hoang
Poncho mái ấm che thân đêm trường

Thánh Giuse

Thánh Giuse, vị Thánh Cả khiêm nhu.

Đày Lính Ra Biển Mặn

Tàu về bến có mười lăm ngày phép
Ghé quán gần nhà mua gói
Ruby

Bồ Câu Phản Chiến

Không ai quên ngày sắp mất Miền Nam
Quốc Hội Mỹ cắt chương trình quân viện

Thiên An Môn Đêm Hè 89

Ta ngưỡng mộ người sinh viên Trung Quốc
Họ xuống đường tranh đấu rất cam go

Quê Em Cù Lao Giêng

Quê em Cù Lao Giêng
Phù sa bồi đắp lên

Ru Khúc Vào Đêm

Ôm em hôn sợi tóc mềm
Ru em tình khúc vào đêm ban đầu

Đi Đến Epsilon

Lũy thừa tiến đưa anh vào quyền lực
Tích số chung lớn nhất có ra gì

Lãnh Tụ Hoạt Đầu

Đạp Quốc Gia trên giường lăn xuống đất
Sáng tinh sương vụt chạy tới Ba Đình

Mắt Xanh Cú Vọ

Khi thoát khỏi hang sâu toàn rắn đỏ
Nơi có nhiều cú vọ mắt đen hung

Vẻ Vang Giáo Hội

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!

Tôi Yêu

Trên đường sống đạo canh tân
Tôi yêu Giáo Xứ Thể Nhân vô ngần

Người Mục Tử Nguyệt Biều

Người mục tử can trường phi chính trị
Người được sai đến lãnh đạo chỉ huy

Thơ Toàn Bích

Thơ phát sinh từ ngôn ngữ nhân sinh
Thơ bộc lộ từ sâu thẳm tâm tình

Ngày Anh Xâm Chiếm Miền Nam

Tháng Tư ngày số Ba Mươi
Thủ Đô thất thủ, bao người thất tung

Đồng Minh Bỏ Bạn

Khắp thế giới ai ai đều cũng biết
Kissinger và Việt Cộng ngồi chung

Mùa Xuân Bốn Mươi

Nhân Quyền vào khám mịt mù thiên thu!

Vào Xuân

Hẳn khi trời đã vào Xuân
Cây rừng hưng phấn mới đâm lộc chồi

Khóc Chào Đời Trong Máng Cỏ

Khóc chào đời trong máng cỏ đêm đông
Đời lênh đênh ngay từ thuở lọt lòng!

Các bài khác...

  1. Nhớ Về Ðất Mẹ
Switch mode views: