Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Xuân Cứu Độ

Riêng Madalene mục kích nhìn thấy Chúa
Chúa Giêsu bảo bà: "đừng sợ hãi"

Kẻ Cướp Chính quyền

Đâm trí thức, buông sông
Đâu phải là cách mạng!

Đợi Chờ Xuân

San Jose, đất trời mang tên Thánh

Niềm Vui Bùng Vỡ Vào Xuân

Trời cuối năm bão rớt tận đâu sang
Sao mặt trời còn ngao du đâu mãi

Thánh Gia Tỵ Nạn

Thánh Gia tất tưởi băng sa mạc
Sợ kẻ truy lùng bám sát theo.

Bài Thơ Đêm Thánh

Đây tin mừng cho tất cả muôn dân
Thiên Sứ gọi là tin mừng đặc biệt

Thánh Giuse

Thánh Giuse, vị Thánh Cả khiêm nhu.

Bồ Câu Phản Chiến

Không ai quên ngày sắp mất Miền Nam
Quốc Hội Mỹ cắt chương trình quân viện

Quê Em Cù Lao Giêng

Quê em Cù Lao Giêng
Phù sa bồi đắp lên

Đi Đến Epsilon

Lũy thừa tiến đưa anh vào quyền lực
Tích số chung lớn nhất có ra gì

Lãnh Tụ Hoạt Đầu

Đạp Quốc Gia trên giường lăn xuống đất
Sáng tinh sương vụt chạy tới Ba Đình

Mắt Xanh Cú Vọ

Khi thoát khỏi hang sâu toàn rắn đỏ
Nơi có nhiều cú vọ mắt đen hung

Vẻ Vang Giáo Hội

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!

Tôi Yêu Giáo Xứ Thể Nhân

Trên đường sống đạo canh tân
Tôi yêu Giáo Xứ Thể Nhân vô ngần

Người Mục Tử Nguyệt Biều

Người mục tử can trường phi chính trị
Người được sai đến lãnh đạo chỉ huy

Thơ Toàn Bích

Thơ phát sinh từ ngôn ngữ nhân sinh
Thơ bộc lộ từ sâu thẳm tâm tình

Ngày Anh Xâm Chiếm Miền Nam

Ba Mươi, ngày cuối Tháng Tư
Thủ Đô thất thủ, quá ư não nùng

Đồng Minh Bỏ Bạn

Khắp thế giới ai ai đều cũng biết
Kissinger và Việt Cộng ngồi chung

Mùa Xuân Bốn Mươi

Nhân Quyền vào khám mịt mù thiên thu!

Khóc Chào Đời Trong Máng Cỏ

Khóc chào đời trong máng cỏ đêm đông
Đời lênh đênh ngay từ thuở lọt lòng!

Các bài khác...

  1. Nhớ Về Ðất Mẹ
Switch mode views: