Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chống Trump

Màn đầu thương chiến của Trumpmh co hoa tt
Ông đâm lút cán dao găm vào Bình
Xã hội Chủ Nghĩa khiếp kinh
Dân Chủ thấy sợ dứt tình ông chăng!
Đảng nhiều nhân vật tiếng tăm
Người chống tỵ nạn Việt Nam năm nào
Bao năm tọa thị đại trào
Khát khao Vương vị tuyệt cao nhảy vào!
Người theo phản chiến nhao nhao
Marine d’eau douce lên ào Nghị Viên
Giờ đây ân hận ngồi thiền
Nhiều năm hầu hạ “Chủ Quyền Bạch Cung”
Mỹ nhân cấp tiến đang sung
Giao hoan Cánh Tả gian hùng chống Trump.

Switch mode views: