Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Có Em 16 Tinh Hoa

Đón Xuân cảnh giác đề phòngmh-m-la-16
Giặc từ Miền Bắc tấn công bất thần
Nhớ đời Xuân Thủ Mậu Thân
Ta cần ngăn chặn Cộng quân đê hèn
Người đi hái lộc đua chen
Còn ta bí mật Giờ N xa nhà
Có Em 16 tinh hoa
Em là lửa nghiệt giúp ta diệt thù
Cùng ta từng đã nhảy dù
Xuống tay phá nát mật khu Công Trường.

Switch mode views: