Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đi Bờ Tĩnh Tâm

Nghẹn ngào đâu biết nói chimh bes love
Em e ấp hệt dậy thì tuổi teen
Bốn con mắt nhắm lặng im
Cho tình dồn nhập vào tim dạt dào
Mê nhau đắm đuối ngọt ngào
Hôn nhau thay thế câu chào rỗng không
Mai đi chiến dịch ngoài sông
Tránh ra trận tuyến lòng còn bâng khuâng
Đi bờ sau cuộc hành quân
Có nhau hai đứa tĩnh tâm tuyệt vời.

Switch mode views: