Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Làm Người Cá

Là người lính thủy bấy giờnguoi-dep-trong-nuoc
Biết bao lần đã đi bờ thăm em
Trở về nằm mộng man thiên
Thấy em hiện giữa màn đêm mịt mùng
Miệng cười đôi mắt sáng trưng
Em mời bơi lội tắm chung một dòng
Ngụp lặn trong nước mênh mông
Tỏ tình giữa lúc bềnh bồng trên sông
Lặn bơi dưới nước xanh trong
Em làm người cá đẹp trông lạ thường.

Switch mode views: