Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sôngmh cau trang
Đến thăm em lẽ nào không qua cầu
Cầu soi bóng nước sông sâu
Trên cầu hai đứa lần đầu hôn nhau
Kỷ niệm này đáng nhớ đâu
Song le biến cố nhớ lâu, kinh hoàng!
Cầu, mìn Việt Cộng phá tan
Đêm sông ngâm mảnh trăng vàng lẻ loi
Sông Trăng thuyền vẫn ngược xuôi
Sang nhà em tất phải ngồi đò ngang.

Tin mới

Các tin khác