Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cây Cầu Giao Ước

Nhà em cất bên kia sông mh-rat-la-tinh
Sang thăm có thể nào không qua cầu
Khi trở về với con tàu
Lòng này thao thức buồn rầu không đâu
Trên cầu hai đứa hôn nhau
Ghi lời giao ước vào sâu đáy lòng
Yêu em yêu cả dòng sông
Yêu đời lính thủy suốt dòng thời gian
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng
Cầu đưa mình đến địa đàng ái ân.

Switch mode views: