Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cây Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sôngmh-rat-la-tinh
Thăm em có thể nào không qua cầu
Kỷ niệm nào dễ quên đâu
Trên cầu trao nụ hôn đầu dài lâu
Trái tim hiến tặng cho nhau
Bao lời giao ước thấm sâu đáy lòng
Yêu em yêu cả dòng sông
Yêu đời lính thủy suốt dòng thời gian
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng
Cầu đưa ta đến gia trang người tình.

Switch mode views: