Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xa Xăm Người Tình

Nhớ xưa em dọa nghỉ chơimh-kissing-4
Nếu khi vào lính bỏ rơi “thiên thần”
Tưởng chừng như đã thành thân
Lời em dọa dẫm vang ngân ngọt ngào
Con thuyền tim bị đảo chao
Ngất ngư trên ngọn sóng cao hải trình
Song le được gọi tòng chinh
Chưa trao danh hiệu người tình trăm năm
Giặc Cộng cướp phá Bảy Lăm
Gãy gươm súng phải xa xăm người tình.

Switch mode views: