Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lính Thủy Đi Bờ

Trách yêu rằng quá hững hờmh-di-bo-thiet-tha
Hỏi sao không thích đi bờ về thăm
Khen em khả ái trẻ măng
Hứa yêu em đến trăm năm bạc đầu
Nũng nịu nói chả thèm đâu
Song tình như bão biển sâu dâng trào
Lời em sóng dậy thì thào
Sự sống anh mãi nối vào với em
Em mãi là chiếc nôi êm
Ru tình lang ngủ những đêm đi bờ.
                                                                                                                                                                            

Switch mode views: