Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Thương Đời Lính

Em đến vào buổi chiều xanhmh-chieu-binh-thuy
May thay hôm đó không hành quân xa
Úi cha tuyệt sắc tiên nga
Không ngờ biến cố xảy ra chiều này
Mời em vào quán nước ngay
Vui như cánh bướm mừng ngày tái sinh
Chiều xanh xưa nắng lung linh
Đưa em lên phố xem phim cao bồi
Trao em một nụ hôn môi
Cám ơn người đẹp tới chơi thăm mình
Cả hai cùng đã lặng thinh
Cho tình dồn nhập quả tim nồng nàn
Chiều xanh em hiểu rõ ràng
Tâm tình lính chiến Việt Nam Cộng Hòa
An dân giữ nước yêu nhà
Độc thân vui tính thật thà hào hoa
Em thương đời lính thiết tha
Chắc em mới chọn ai là tình quân.


Switch mode views: