Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mỗi Lần Về Phép

Một niềm vui bát ngátmh-yeu-di
Sau những ngày hành quân
Được gặp lại tình nhân
Đời lính hằng khao khát!

Em là dòng suối mát
Cho người lính phong trần
Đi tìm suối mòn chân
Vì yêu em mê mải!

Em đã đưa tay hái
Trọn một trái tình xanh
Không sợ gì chiến tranh
Lũ giặc Hồ phát động!

Đôi tim căng mạch sống
Ánh mắt tình say sưa
Yêu biết mấy cho vừa
Trong mỗi lần về phép!

Đôi khi em khép nép
Trông thật là dễ thương
Mình lính tráng phong sương
Quen tỏ tình mạnh mẽ.

Switch mode views: