Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Yêu Em Bằng Mắt

Ngày ngày ta gặp mặtmh anh mat
Em ngồi ngoài văn phòng
Anh ngồi tại phòng trong
Ngắm em xuyên cửa kính

Có lần anh toan tính
Trao em một nụ hôn
Có thể em hết hồn
Biết đâu tình sôi nổi!

Yêu đương đâu có tội
Bởi yêu sinh ra người
Người sống để yêu thôi
Biết đâu em thích đấy!

Em đẹp chưa từng thấy
Đa tình đôi mắt nhung
Nữ tính em tột cùng
Lòng em, sao biết được?

Lỡ ra em từ khước
Dùng bàn tay ngọc ngà
Tát anh tội chẳng tha
Nên yêu em bằng mắt.

Switch mode views: