Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mai Đi Chiến Dịch

Tàu về Căn Cứ tuần qua
Mấy hôm lại được sai ra biển rồi
Tháng ngày gió lộng trùng khơi
Xa người yêu dấu một trời nhớ thương

mh ben anh mai

 

 

 

 

 

 

 

 
Hải hành trấn giữ biên cương
Dám đâu cưỡng lệnh bất thường cấp trên
Qua bên thành phố với em
Dìu em khiêu vũ một đêm tuyệt vời
Mai đi chiến dịch xa xôi
Buồn vui thì cũng phải rời nhau thôi.
                                  

Switch mode views: