Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người Đi Chiến Dịch

Tàu về Căn Cứ tuần quamh-mau-tinh-yeu
Mấy hôm lại được sai ra biển rồi
Tháng ngày gió lộng trùng khơi
Xa người yêu dấu một trời vấn vương
Dù yêu quá mức bình thường
Con đường chiến đấu kiên cường sao quên
Qua bên thành phố đêm lên
Dụng toàn nội lực báo đền người yêu
Giữ gìn Non Nước diễm kiều
Người đi chiến dịch tình yêu tràn trề.

Switch mode views: