Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngời Ánh Sao Hôm

Bao nhiêu nữ tính phô bày mh-tinh-oi-la-tinh
Trái tim lên xuống ngực đầy tròn căng
Đêm lên khuôn mặt trẻ măng
Vì em trắng quá nên trăng đổi mầu
Cánh tay này có êm đâu
Mà em lại thích ngả đầu nghỉ ngơi
Vuốt làn mây tóc buông lơi
Ôm hôn ngọc thể uống môi thơm hồng
Trăng lên đỉnh núi trăng tròn
Mắt em ngời ánh sao hôm tuyệt vời.

Switch mode views: