Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cho Em Gối Đầu

Mặt trời đi ngủ từ lâumh-goi-dau
Lẽ nào hai đứa thức thâu đêm này
Bao nhiêu nữ tính phô bày
Trái tim lên xuống ngực đầy tròn căng
Trăng lên khuôn mặt trẻ măng
Ánh trăng sáng đẹp có bằng em đâu
Sao mọc nơi mắt bồ câu
Cửa tim em mở nhiệm mầu về đêm
Cánh tay này chả được êm
Cứ đòi nằng nặc cho em gối đầu.

Switch mode views: