Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Ở Cù Lao Giêng

Xưa thường về thăm em mh-chèo-thuyen
Vào mỗi chiều Thứ Sáu
Người ta nghi lính cậu
Vùng châu thổ Sông Tiền!

Ai biết mình lính biển
Đánh giặc Cộng trên sông
Yêu người đẹp ruộng đồng
Vì nàng thương lính chiến!

Những chiều xanh én liệng
Cùng với em bơi xuồng
Bập bềnh mái chèo buông
Yêu em như sóng cuộn!

Có một chiều gió lớn
Chèo ngược nước triều lên
Thuyền ngất ngư bồng bềnh
Sắc diện em thay đổi!

Chắc em sợ chết đuối
Bảo em vui lên nào
Đừng lo không áo phao
Đi chơi cùng người nhái!

Là một người con gái
Em ở Cù Lao Giêng
Thường bơi tắm Sông Tiền
Sợ gì con sóng dữ.

Switch mode views: