Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đá Vàng Son Sắt

Suối tình em lồng lộngmh-nu-hon-nong
Bến tắm lúc dưỡng quân
Dòng nước mát vô ngần
Ngày chiến tranh rất nóngg!

Những chiều xanh thơ mộng
Xuất trại về bên em
Gần gũi với thiên nhiên
Cùng chèo thuyền lướt sóng!

Vào mỗi ngày lễ trọng
Lên Thánh Điện nguyện cầu
Xin ơn tình bền lâu
Lòng tràn đầy hy vọng!

Thân thể căng mạch sống
Thề hứa mãi yêu nhau
Cho đến tận đời sau
Tình đá vàng son sắt!

Đất nước vào tay giặc
Trong tù ngục chơi vơi
Em cũng chung gánh đời
Với người tình chưa cưới.

Switch mode views: