Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đêm Đầu Tiên

Em ngồi trên ghế hồn nhiênmh-doi-khieu-vu
Bờ vai thon nhỏ tóc mềm buông lơi
Trăng xuyên ô cửa vàng tươi
Tóc mây theo ánh trăng trôi tần ngần
Áo ngủ trắng mướt tới chân
Ánh trăng phản chiếu tăng phần kiêu sa
Lại gần nếm cánh môi hoa
Em nheo mắt lại bảo là "tí thôi"
Bế em ra ngắm trăng chơi
Em đòi nói hết những lời đáy tim.

Switch mode views: