Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Đòi Nửa Divan

Ngày đầu năm rong ruổimh-yeu-nhau-di
Từ Căn Cứ về thăm
Được dành chiếc divan
Phòng em thơm như bưởi!

Đêm xuân em trờ tới
Đòi lại nửa divan
Phân nửa duỗi chân nằm
Cạnh thân em cân đối!

Divan không ranh giới
Phòng em không biên cương
Đêm bùng vỡ yêu đương
Divan đâu chật chội!

Cánh tay nào biết mỏi
Làm gối em kê đầu
Ai dè nguyên cớ đâu
Ngủ quên trời quên đất!

Sáng dậy em thú thật
Trong hai ly nước cam
Em pha thuốc an thần
Hai đứa đều uống cạn. 

Switch mode views: