Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Vui Còn Đâu

Với một nửa trái timmh-tinh-doi-ta
Dành cho đời quân ngũ
Nửa kia bị nhấn chìm
Để người yêu làm chủ!

Lúc thi hành nhiệm vụ
Cũng nhớ em vô ngần
Nhất là lúc hành quân
Dừng chân nơi rừng rậm!

Về phép vui vô tận
Ủ em toàn châu thân
Bằng đôi tay xuất thần
Trao lửa tình nóng bỏng!

Cùng em một sự sống
Tình vui có bao năm
Đến mạt thời Bảy Lăm
Giặc ùa vào cướp đất!

Tất cả đều đã mất
Tình vui còn nữa đâu
Cả nước ta ngậm sầu
Trong ngục tù nghịch tặc.
Switch mode views: