Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đường Bay Tình Ái

Bờ đê chắn nước ngày đêmmh-moi-ke-moi
Ôm ghì con sóng lúc êm lúc cuồng
Vòng tay hữu hạn bình thường
Ôm hoài chỉ một người thương chung tình
Yêu ta áo vá cùng đinh
Chân trần súng gãy về kinh ẩn mình
Em nào đâu kém thông minh
Đưa ta trốn thoát ngục hình Cộng quân
Bên nhau chung bước đường trần
Đường bay tình ái đến chân trời nào?

Switch mode views: