Yêu Vô Cùng Tận

Em nói thương đời línhmh-em-va-linh
Không e lệ rụt rè
Từ khi em lắng nghe
Lời tỏ tình dấp dính!

Người tình em là lính
Hứa yêu em suốt đời
Đi chiến dịch nơi nơi
Đời cam go bất định!

Ngày Tướng Minh tuyên lịnh
Bất tuân lệnh đầu hàng
Giặc bắt nhốt biệt giam
Cuộc đời lâm khổ nạn!

Trải dài bao năm tháng
Trong bóng tối đêm đen
Vẫn luôn còn có em
Thăm nuôi người bại trận!

Cuộc tình thêm lận đận
Trong đất nước điêu linh
Thắt chặt đôi trái tim
Yêu nhau vô cùng tận.

Tin mới

Các tin khác