Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Là Người Yêu Lính

Làm lính Dù Biệt Kíchmh-HQVNCH
Sau chuyển vào Hải Quân
Em giễu: “Lính hai quần”
Chàng Marine d’eau douce!

Lính Hải Quân nước ngọt
Còn vui tính độc thân
Gốc lính Dù nhảy nhót
Không kém lính Tàu Bay!

Vọt nhảy trên sình lầy
Bằng tàu P.C.F
Chiến đĩnh rất mạnh tay
Cộng quân chạy mất dép!

Đi bờ thăm người đẹp
Hỏi em mến anh không
Em cười như tiếng sét
“Em yêu anh ngập lòng!”

Hỏi em có thật không
Em trả lời hóm hỉnh
Chỉ là người yêu lính
Em chưa muốn lấy chồng.

Switch mode views: