Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúa Đến

mh-chua-hai-nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Chúa sai Con Một hữu hình
Vào đời giải cứu mọi sinh linh
Ánh quang chiếu giãi trên nhân loại
Hãy hát khen mừng Đấng Cứu Tinh!

Chúa đến thế gian xóa tội trần
Lọt lòng đã gặp mọi gian truân
Không ai cho một ngôi nhà ấm
Chúa chọn hang lừa lúc hạ sanh!

Chúa chọn hang chiên núi đá này
Vào mùa đông rét gió mưa bay
Chúa là núi đá con nương náu
Chiến lũy dân Người trú ẩn nay!

Dẫu lũ Cộng quân quá bạo tàn
Dựa vào quyền lực của Satan
Vũ uy của chúng đều tan biến
Do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Switch mode views: