Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Gia Tỵ Nạn

Nhìn ánh sao trời giữa tối đêmmh-ty-nan
Ba vua cưỡi ngựa đến Bê Lem
Tiến dâng của lễ mừng Con Chúa
Sao dẫn họ về cũng thuận êm.

Tin mừng lan tỏa giữa muôn dân
Hoàng Đế nghe qua đã hiểu lầm
Ông sợ mất quyền cai trị nước
Hài Nhi Thiên Tử đến canh tân.

Sứ Thần mật báo: “Ngự Lâm Quân
“Triều Chính Hoàng Gia sẽ tiến hành
“Truy bắt Hài Nhi và sát hại
“Hãy sang lánh nạn nước lân bang!”

Chúa mới sinh trong cảnh khó nghèo
Lên đường di tản thực gieo neo
Thánh Gia tất tưởi băng sa mạc
Sợ kẻ truy lùng bám sát theo.

Switch mode views: