Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cờ Vàng Rồng Tiên

mh co vang rong tien

 

 

 

 

 

 

Lạc Long là Tổ Tiên ta
Âu Cơ thụ trứng ngọc ngà sinh con
Trăm con khỏe mạnh vuông tròn
Năm mươi ra biển mênh mông vẫy vùng
Năm mươi lên núi luyện cung
Đợi chờ chiếu chỉ Vua Hùng ban ra
Gươm thiêng xuống núi trừ tà
Cùng đoàn lướt sóng bôn ba nước ngoài!
Dân quân tinh nhuệ miệt mài
Anh thư kết hợp anh tài lòng son
Nhất tề con cháu Lạc Long
Đáp lời réo gọi Núi Sông trở về
Cờ Vàng phấp phới sơn khê
Quốc gia dân chủ yên bề tự do
Rồng Tiên rạng rỡ màu cờ
Ngàn năm gìn giữ cõi bờ vinh quang.

Switch mode views: