Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Nhớ Vào Xuân

Xuất quân hái lộc đầu Xuân mh-tinh-xa-son-sat
Ta kinh nghiệm Tết Mậu thân năm nào
Đón giao thừa tại chiến hào
Mừng Xuân vui với chiến bào, súng gươm
Hành quân bảo vệ hậu phương
Đêm không trăng giặc Cộng thường chuyển di!
Núi cao rừng thẳm ngại chi
Cỏ hoa dẫm đạp cứ tùy tiện thôi
Dừng chân trên một ngọn đồi
Tựa lưng phiến đá đợi trời gió lên
Nếu chưa chạm địch về đêm
Ngàn sao thắp sáng làm đèn viết thư
Gửi em tất cả tâm tư
Trao về em nỗi nhớ từ rừng sâu
Hẹn em về phép dài lâu
Ngắm nhìn Xuân đến từ mầu da em!

Switch mode views: