Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Viết Từ Chiến Trường

Tiểu Đoàn được lệnh xuất quânmh-anh-viet-trong-chien
Ta kinh nghiệm Tết Mậu Thân năm nào
Đón giao thừa tại chiến hào
Mừng Xuân hái lộc cài vào súng gươm
Hành quân bảo vệ hậu phương
Gác đêm anh nhớ người thương rất nhiều
Em giàu tình nghĩa đáng yêu
Cùng anh chia sẻ bao nhiêu nổi chìm
Em cho anh trọn trái tim
Là nguồn hạnh phúc anh tìm bao năm.
                                       Núi Đất 1969

Switch mode views: