Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ca Ngợi

Lich Su Viet

 

 

 

 

  Ca ngợi tình tuổi trẻ
  Bừng nếp sống tương lai
  Bốn phương tình hồ thỉ
  Cho thỏa chí người trai!

  Ca ngợi chí tang bồng
  Lòng quả cảm tinh thông
  Nước non tình mong ngóng
  Tổ Quốc đợi chờ trông!

  Ca ngợi nếp kiêu hùng
  Đường gươm nét kiếm vung
  Ngoại xâm mau lùi gót
  Lê Lợi này Quang Trung!

  Ca ngợi tình nồng say
  Thanh thiếu nữ hôm nay
  Chống độc tài bạo lực
  Vang động cả trời mây!

  Ca ngợi tình Quê Hương
  Ngàn sự sống đang vươn
  Nơi luống khoai mảnh ruộng
  Chan chứa những tình thương!

  Ca ngợi chí kiên cường
  Người tỵ nạn muôn phương
  Giúp đồng bào trong nước
  Chống Việt Cộng can trường.

Switch mode views: