Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Giuse

mh-st-jose

Thánh Giuse, người cần cù lao động
Thánh Giuse yêu kiếp sống âm thầm
Thánh Giuse, người công chính từ tâm
Cha nuôi dưỡng Con Chúa Trời cao trọng
Người lao công rất kiên trì khiêm tốn
Đời đơn sơ trong thôn xóm nghèo nàn
Thánh Giuse người gia trưởng khôn ngoan
Bạn chân tình của Nữ Trinh thánh thiện
Thánh Giuse sống yêu đời tận hiến
Người nhiệt thành mang lý tưởng cao siêu!
Khi kết hôn với Trinh Nữ yêu kiều
Thời điểm ấy ai không từng tư lự
Khi thấy người yêu sao lại mang thai?
Nhưng mọi việc Thiên Chúa đã an bài
Thánh Giuse vâng lệnh truyền Thiên Sứ
Thiên Chúa Cha cho Thánh Nhân vinh dự
Chiêm ngưỡng Ngôi Hai vào lúc lọt lòng
Dưới ánh sáng sao trời giữa đêm đông
Khi Chúa Con chào đời trong máng cỏ
Vì đêm ấy không tìm ra quán trọ!
Rồi trải qua bao ngày tháng di cư
Đời lênh đênh nơi xứ lạ xa mù
Đường gian nan vẫn kiên trì tiến bước
Ngài góp công vào chương trình cứu chuộc
Chăm sóc Ngôi Lời từ trước đến sau
Làm thợ mộc không đạt mức sang giàu
Thánh Giuse hằng siêng năng phục vụ
Và chu toàn một vai trò nghĩa phụ!
Cả cuộc đời dành cho Chúa Kitô
Suốt cả đời cho Mẹ Chúa nhân từ
Công đức Ngài được Thánh Kinh thuật lại
Danh thánh Ngài được ngợi ca sùng bái!
Thánh Giuse, vị Thánh Cả khiêm nhu.

Switch mode views: